Klassrådsprotokoll

Klassråd 4/10-2013

1. Mötet öppnas av mentorerna

2. Val av sekreterare

Nova är dagens sekreterare.

3. Föregående protokoll läses upp

4. Information från elevrådet (föregående mötesprotokoll läses upp)

5. Frågor till elevrådet

Elevrådsrepresentanterna antecknar och tar med önskemål och frågor till elevrådet. En ny blå gunga önskas.

När får vi ett öra till matsalen?

6. Vår klass

Vi konstaterar att det fungerar bra med musik på lektionen och fortsätter med det. Det är fortfarande lärarna som bestämmer vid vilka lektioner man får ha musik på. Mp3-spelare stannar i bänken när de inte används.

Det har också fungerat att få ha luva eller keps på.

Får vi ha tuggummin på lektion? Svar: nej

Kanske behövs innebandyreglerna tas upp i varje klass igen?

Förslag: Flytta innebandyspelet till brännbollsplanen. Målen får stå kvar över natten och på fredagen kan de tas in och sättas i förrådet vid gympasalen.

Vi röstade fram att klassen ska ha en Halloweenfest i samband med när vi tittar på Häxorna. Torsdag den 31 oktober är det Halloween. Mentorerna diskuterar fram en passande dag till festen.

När vi tittar på filmen Häxorna får alla ta med fika eller lite godis/popcorn/chips. Saft och läsk går också bra. Ingen får ta med något med nötter då det finns nötallergi på skolan.

Mobiltelefonerna ska laddas hemma. Vi laddar inte mobilen i skolan.

Mobiltelefon får användas en liten stund på rasten men vi vill att alla rör på sig en stund på rasten.

7. Mentorernas punkt

Påminnelse: Det ska vara lugn och ro i omklädningsrummet. Det ska kännas tryggt när man byter om och duschar.

Det har framkommit att det kan vara svårt att få hjälp på slöjden. Vi föreslår att ni tar upp det med slöjdlärarna. Påminn om hjälplistan på syslöjden.

Vi informerar om skötsel av datorer. Datorn ska läggas in snyggt i skåpet med sladden uppe på. Veckans värdar har det yttersta ansvarar för att kolla att datorerna läggs in snyggt.

För att spara på datorerna behöver man ett gmail-konto, antingen skapar man ett eget med hjälp av någon vuxen hemma eller så sparar man ner sitt dokument på vårt allmänna gmail-konto.

En bokningslista sätts upp. Datorerna bokas till klassen av mentor.

Vi har upptäckt att det är flera som tycker att det är svårt att hålla reda på sitt ”slöjdbusskort”. Det går bra att lämna busskortet till oss efter slöjden så håller vi reda på det.

8. Mötet avslutas

Annonser