Lgr11

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan

 • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kursplaner

Svenska

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen. (år 1-3)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, som ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. (år 4-6)
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet (år1-3).
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (år 4-6).

Matematik

Syfte

”Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”… ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang”.

Bild

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala tekniker.

Centralt innehåll:

 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (år 1-3)
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram (år 4-6)
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering
  och hur dessa benämns (år 1-3)
 • Verktyg för fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns (år 4-6)
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande (år 7-9)
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder (år 7-9).
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s